แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์และข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ชื่อ-สกุล เลขทะเบียนสมาชิก เบอร์โทร หัวข้อร้องเรียน รายละเอียด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

263/1 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทร. 053-093-788, 053-093-656
E- Mail : lpn560480@hotmail.com , lpnphcoop@gmail.com