สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

การสัมมนาและพบปะสมาชิก ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 8 กันยายน 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 13:44:30น.  1229


ภาพบรรยากาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดโครงการสัมมนาและพบปะสมาชิก ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 8 กันยายน 2562 โดยมีตารางการออกพบปะ ของ อ.ลี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้  และ อ.ลี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  วันที่ 18 และวันที่ 26 มิถุนายน 2562   นำโดย ท่านประธานกรรมการ คุณเนตร พงษ์ตุ้ย  รองประธาน นพ.สุธี  ธิติมุทา  และท่านผู้จัดการฯ คุณฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ 


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ