สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

การสัมมนาและพบปะสมาชิก ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 8 กันยายน 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 1 ก.ค. 2562 เวลา 13:44:30น.  886


ภาพบรรยากาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดโครงการสัมมนาและพบปะสมาชิก ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 8 กันยายน 2562 โดยมีตารางการออกพบปะ ของ อ.ลี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลี้  และ อ.ลี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  วันที่ 18 และวันที่ 26 มิถุนายน 2562   นำโดย ท่านประธานกรรมการ คุณเนตร พงษ์ตุ้ย  รองประธาน นพ.สุธี  ธิติมุทา  และท่านผู้จัดการฯ คุณฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ 


เข้าสู่ระบบสมาชิก