สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ขอเชิญสมาชิกประเภทสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 31 ต.ค. 2562 เวลา 15:51:04น.  1180


ขั้นตอนการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

  1. ส่งบัตรประจำตัวให้กรรมการการเลือกตั้ง จากนั้น กรรมการจะให้สัญญาณเลือกตั้ง

  2. กดหมายเลขทั้งหมดที่ต้องการเลือก เมื่อเลือกครบแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน”

ในกรณีที่ท่านกดเลือกหมายเลขแล้ว แต่กดหมายเลขผิด หรือ เปลี่ยนใจ

  1. จะต้องกดปุ่ม “ยกเลิก”

  2. กดหมายเลขใหม่ทั้งหมด

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ลงคะแนน ท่านสามารถกดปุ่ม

“ไม่ประสงค์ลงคะแนน” แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ