สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

พิธีทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ครบรอบ 42 ปี

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 1 ม.ย. 2565 เวลา 15:32:05น.  107


                   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมาน พรวิเศษศิริกุล  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด   พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมประกอบพิธีทำบุญสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ