สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการทั่วไป และด้านไอที จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 28 ม.ย. 2565 เวลา 11:22:10น.  274


           เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด นายสมาน พรวิเศษศิริกุล (ประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการ) และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสหกรณ์ระบบ Line Official Account สำหรับการใช้งานบนมือถือ การให้บริการยื่นเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ ด้านเงินฝาก และด้านบริหารจัดการทั่วไป จากคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน