สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 11:04:25น.  160


        นายสมาน พรวิเศษศิริกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายจัดการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด โดยมี นายสุธรร แก้วจังหวัด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ให้การต้อนรับ

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด โดยมี นพ.ชรินทร แพทยนันทเวช ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด ให้การต้อนรับ

       เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด โดยมี นายจำลอง แก้วพิทยานนท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด ให้การต้อนรับ

       การศึกษาดูงานในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด ได้ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.00%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.00%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.00%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ