สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

ประกาศ ฉบับที่ 7 /2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประกาศ ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
โครงการสัมมนาและพบสมาชิก ประจำปี 2562 รพ.ลำพูน
โครงการสัมมนาและพบสมาชิก ประจำปี 2562 รพ.บ้านโฮ่ง
ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562
โครงการสัมมนาและพบสมาชิก ประจำปี 2562 รพ ลี้
ประกาศ การเปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สมาคม
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสอ.สาธารณสุขลำพูน จำกัด
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
คำขอกู้และสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สำหรับสมาชิกสามัญ 2562
ประกาศ ฉบับที่ 5 /2562 การซื้อหุ้นพิเศษเพื่อกู้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ประกาศ ฉบับที่ 4/2562 การซื้อหุ้นพิเศษ
ประกาศ ฉบับที่ 3 /2562 การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
รายงานกิจการประจำปี 2561
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
ขอเชิญเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
ประกาศ ฉบับที่ 16 / 2561 บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศ ฉบับที่ 15 / 2561 การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
ประกาศ ฉบับที่ 14 / 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน
ประกาศ ฉบับที่ 13 / 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสามัญ
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่องปิดทำการสหกรณ์ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึง วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
เข้าสู่ระบบสมาชิก