สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารประกาศสหกรณ์ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 7 / 2564 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการถมดินบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างกำแพงดิน เพื่อก่อสร้างอาคาร สนง.สอ.สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 8 /2564 การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง ผลการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 - 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 3/2564 เรื่องคำแนะนำ สำหรับสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 25/2563 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 24 /2563 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการประจำปี 2564 - 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 23 /2563 เรื่อง การรับเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 22 /2563 เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (สามัญ ATM)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 21 /2563 เรื่อง การรับเงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย ATM
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 20/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศฉบับที่ 19/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 17/2563 เรื่อง การรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/เพื่อบุตร
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 16/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกประเภทสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 15/2563 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร (ATM)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง วันหยุดทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ทางเศรษฐกิจเนื่องจากโรคระบาดโควิด - 19
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอสอบราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน ประกาศ ฉบับที่ 6 / 2563 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน