เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

เลขบัญชีของสหกรณ์

สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์สามารถโอนเงินผ่าน
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย ลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด (สำหรับโอน) 511-1-17469-9

หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ หรือ เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์

เกณฑ์การถือหุ้น

เงินเดือน
ส่งค่าหุ้น(หุ้น)
จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือน
ส่งค่าหุ้น(หุ้น)
จำนวนเงิน(บาท)
4,000 - 5,000 40 400 9,001 - 10,000 90 900
5,001 - 6,000 50 500 10,001 - 15,000 100 1,000
6,001 - 7,000 60 600 15,001 - 20,000 120 1,200
7,001 - 8,000 70 700 20,001 - 25,000 140 1,400
8,001 - 9,000 80 800 25,000 ขึ้นไป 150 1,500
เข้าสู่ระบบสมาชิก