เงินออมมั่นคง ระบบงานโปร่งใส ใส่ใจบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ

เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ วันที่ประกาศ
ประกาศ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 14 ธ.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 29 พ.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 19/2564 เรื่องผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หน่วยอำเภอบ้านธิ 26 พ.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง รับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หน่วย อำเภอบ้านธิ ประจำปี 2565 - 2566 22 พ.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 17/2564 เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 9 พ.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 16/2564 เรื่อง บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 28 ต.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 - 2566 20 ก.ย. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 14/2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในช่วงสถานการณ์โครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 23 ส.ค. 2564
ประกาศ ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2564 19 ก.ค. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ. ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 28 มิ.ย. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ. ฉบับที่ 3/2564 เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 25 มิ.ย. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ. ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคม 21 มิ.ย. 2564
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี 22 ก.ค. 2564
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ กรณีพิเศษที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี 22 ก.ค. 2564
ประกาศ สฌ.สธ.ลพ.2 ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด2 17 มิ.ย. 2564
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 24 พ.ค. 2564
ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก

การรับสมัครสมาคมฌาปนกิจ

ปฏิทินกิจกรรม


Person
นายสมาน พรวิเศษศิริกุล

ประธานกรรมการPerson
นางสาวฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ

ผู้จัดการเข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

เลขที่บัญชีธนาคาร

511-1-17469-9


ธนาคารกรุงไทย


สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด สาขาลำพูน


แจ้งการโอนผ่านไลน์

หรือ หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ , เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์