เอกสาร/ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์

รายงานกิจการประจำปี 2561
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิก รอบที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561
ขอเชิญเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน
ประกาศ ฉบับที่ 16 / 2561 บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศ ฉบับที่ 15 / 2561 การรับสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
ประกาศ ฉบับที่ 14 / 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน
ประกาศ ฉบับที่ 13 / 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสามัญ
ประกาศ การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2561
ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่องปิดทำการสหกรณ์ วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 ถึง วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ประกาศ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2
สสธท.ประกาศรับสมัครสมาชิกรอบที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศ ฉบับที่ 11 /2561 การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ฉบับที่ 7 / 2561 เรื่อง “ การให้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ “
ประกาศ ฉบับที่ 6 / 2561 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ / บำเหน็จรายเดือน
ประกาศ ฉบับที่ 5 /2561 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสำหรับสมาชิกสามัญ
ประกาศ ฉบับที่ 4/ 2561 เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ดูทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมสหกรณ์

ดูทั้งหมด

เลขบัญชีของสหกรณ์

สมาชิกที่ประสงค์จะฝากเงิน หรือ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์สามารถโอนเงินผ่าน
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารออมสิน ลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 020112068448
ธนาคารกรุงไทย ลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 511-6-03153-5
ธนาคารกรุงไทย ลำพูน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 511-1-17469-9

หากโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ แล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝาก (เขียนชื่อ, เบอร์ติดต่อกลับ, ระบุการฝากว่าเพื่อชำระหนี้ หรือ เข้าฝากบัญชีสหกรณ์) และให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่เบอร์ 053-093-788, 053-093-656 ต่อ 11 พร้อมทั้งเก็บใบนำฝากไว้เพื่อส่งให้สหกรณ์

เกณฑ์การถือหุ้น

เงินเดือน
ส่งค่าหุ้น(หุ้น)
จำนวนเงิน(บาท)
เงินเดือน
ส่งค่าหุ้น(หุ้น)
จำนวนเงิน(บาท)
4,000 - 5,000 40 400 9,001 - 10,000 90 900
5,001 - 6,000 50 500 10,001 - 15,000 100 1,000
6,001 - 7,000 60 600 15,001 - 20,000 120 1,200
7,001 - 8,000 70 700 20,001 - 25,000 140 1,400
8,001 - 9,000 80 800 25,000 ขึ้นไป 150 1,500
เข้าสู่ระบบสมาชิก