สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

น.ส.กมลวรรณ นุชัย (สหกรณ์จังหวัดลำพูน)  น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด) พร้อมด้วยคณะสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 7 พ.ย. 2565 เวลา 13:57:28น.  446


                 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด น.ส.กมลวรรณ นุชัย (สหกรณ์จังหวัดลำพูน) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด) พร้อมด้วยคณะสหกรณ์จังหวัดลำพูน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมโรงพยาบาลสมุทรสาคร จำกัด ในด้านการบริหารจัดการ , ด้านธุรกิจสินเชื่อและการติดตามหนี้ , ด้านการรับเงินฝากต่างๆ , ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก , ด้านระบบสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน 


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน