สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายเนตร พงษ์ตุ้ย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์สาธารณสุขลำพูน จำกัด คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 20 ม.ค. 2566 เวลา 08:48:12น.  507


         วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประพันธ์ ด้วยกาแด ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารจัดการสหกรณ์ การบริหารการเงินสหกรณ์ การให้สวัสดิการสมาชิก และระบบปฏิบัติการของสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด โดยมี นายเนตร พงษ์ตุ้ย ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์สาธารณสุขลำพูน จำกัด คณะกรรมการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ  ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางในการบริหารสหกรณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้มีความมั่นคงและยั่งยื่นต่อไป


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน