สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายเนตร พงษ์ตุ้ย(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์และงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 26 ม.ค. 2567 เวลา 12:09:56น.  423


          วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเนตร พงษ์ตุ้ย(ประธานกรรมการ) คณะกรรมการ ผู้จัดการพร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) และงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน และได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้

           1. สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น อันดับ 2 ภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2566
           2. สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565
     3. สหกรณ์ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2565


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน