สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ภาพกิจกรรมอบรมการทำดอกไม้จันทน์

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 9 ธ.ค. 2560 เวลา 08:46:41น.  846


กิจกรรมดีๆ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสหกรณ์จัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9


เข้าสู่ระบบสมาชิก