สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ภาพกิจกรรมการดูงานด้านไอที

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 14:01:23น.  938


คณะกรรมการไอทีและผู้เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปดูงานยัง สอ.มอ. และสหกรณ์เครือข่าย เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้งานและข้อจำกัดของโปรแกรมจัดการสหกรณ์


เข้าสู่ระบบสมาชิก