สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ภาพกิจกรรมการดูงานด้านไอที

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 8 พ.ย. 2560 เวลา 14:01:23น.  1191


คณะกรรมการไอทีและผู้เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปดูงานยัง สอ.มอ. และสหกรณ์เครือข่าย เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้งานและข้อจำกัดของโปรแกรมจัดการสหกรณ์


เข้าสู่ระบบสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 1.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 3.00%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 6.20%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.50%
ฉุกเฉิน 6.20%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 6.20%

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ