สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

นายศรีพรหม กาสกูล (รองประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านไอทีและด้านบริหารจัดการทั่วไป จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 10:32:14น.  331


               เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด นายศรีพรหม กาสกูล (รองประธานกรรมการ) น.ส.ฉวีวรรณ ฝั้นต๊ะ(ผู้จัดการ) และฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การให้บริการยื่นขอกู้ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมสหกรณ์ระบบ Line Official Account สำหรับการใช้งานบนมือถือ และด้านบริหารจัดการทั่วไป จากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด


ข่าวสารล่าสุด

ดูทั้งหมด

เข้าสู่ระบบสมาชิก


ค้นหาข้อมูลต่างๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ต่อปี

ประเภท
อัตรา
เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
เงินฝากออมทรัพย์ผ่านระบบธนาคาร(ATM) 2.25%
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

ประเภท
อัตรา
สามัญ 5.90%
สามัญATM(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 5.40%
ฉุกเฉิน 5.90%
พิเศษธนทรัพย์(หุ้น) 5.90%
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

การกดรับเงินฝากสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน